• Integritetspolicy:

  Bizzoby ("Bizzoby") driver https://www.bizzoby.com/ och kan driva andra webbplatser. Det är Bizzobys policy att respektera din integritet angående all information vi samlar in när vi driver våra webbplatser.

  Besökare

  Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar Bizzoby information som inte är personligt identifierande av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkinställning, referenswebbplats och datum och tid för varje besökares begäran. Bizzobys syfte med att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå hur Bizzobys besökare använder sin webbplats. Ibland kan Bizzoby släppa icke-personligt identifierande information i summan, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

  Bizzoby samlar också in potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) -adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på https://www.bizzoby.com/ blogs / sites. Bizzoby avslöjar endast inloggade IP-adresser för användare och kommentarer under samma omständigheter som de använder och avslöjar personlig identifierande information som beskrivs nedan, förutom att kommentatorns IP-adresser och e-postadresser är synliga och avslöjas för administratörerna av bloggen / webbplatsen där kommentaren var kvar.

  Insamling av personlig information

  Vissa besökare på Bizzobys webbplatser väljer att interagera med Bizzoby på sätt som kräver att Bizzoby samlar in personlig identifierande information. Mängden och typen av information som Bizzoby samlar in beror på interaktionen. Vi frågar till exempel besökare som registrerar sig på https://www.bizzoby.com/ för att ange ett användarnamn och e-postadress. De som bedriver transaktioner med Bizzoby ombeds att tillhandahålla ytterligare information, inklusive vid behov den personliga och ekonomiska information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I båda fallen samlar Bizzoby in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med Bizzoby. Bizzoby avslöjar inte personlig identifierande information annat än som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att tillhandahålla personlig identifierande information, med den förbehållet att det kan hindra dem från att delta i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

  Aggregerad statistik

  Bizzoby kan samla in statistik om beteendet hos besökare på sina webbplatser. Bizzoby kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. Bizzoby avslöjar emellertid inte personlig identifierande information annat än som beskrivs nedan.

  Skydd av vissa personlig information

  Bizzoby avslöjar endast potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till de anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver veta den informationen för att kunna bearbeta den för Bizzobys räkning eller för att tillhandahålla tjänster som är tillgängliga på Bizzobys webbplatser, och ( ii) som har gått med på att inte avslöja det för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och anslutna organisationer kan vara belägna utanför ditt hemland; genom att använda Bizzobys webbplatser samtycker du till överföring av sådan information till dem. Bizzoby kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon. Bortsett från sina anställda, entreprenörer och anslutna organisationer, som beskrivs ovan, avslöjar Bizzoby potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast som svar på stämning, domstolsbeslut eller annan statlig begäran, eller när Bizzoby tror i god tro att avslöjande är rimligt nödvändigt för att skydda Bizzobys, tredje parts eller allmänhetens egendom eller rättigheter. Om du är registrerad användare av en Bizzoby-webbplats och har angett din e-postadress, kan Bizzoby ibland skicka ett e-postmeddelande för att berätta om nya funktioner, få din feedback eller bara hålla dig uppdaterad om vad som händer med Bizzoby och vår Produkter. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via e-post eller via en av våra feedbackmekanismer) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller att hjälpa oss att stödja andra användare. Bizzoby vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

  Cookies

  En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare tillhandahåller webbplatsen varje gång besökaren återvänder. Bizzoby använder cookies för att hjälpa Bizzoby att identifiera och spåra besökare, deras användning av Bizzobys webbplats och deras webbplatsinställningar. Bizzoby-besökare som inte vill ha kakor placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra kakor innan de använder Bizzobys webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på Bizzobys webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av kakor.

  Företagsöverlåtelser

  Om Bizzoby, eller i huvudsak alla dess tillgångar, förvärvades, eller i det osannolika fallet att Bizzoby går ur drift eller går i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan ske, och att någon förvärvare av Bizzoby kan fortsätta att använda din personliga information enligt denna policy.

  annonser

  Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av reklampartner som kan ställa in cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar en onlineannons för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör det möjligt för annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av mest intresse för dig. Denna sekretesspolicy täcker användningen av cookies av Bizzoby och täcker inte användningen av cookies av några annonsörer.

  SEKRETESSPOLICY Förändringar

  Även om de flesta ändringar sannolikt är mindre kan Bizzoby ändra sin integritetspolicy då och då och enligt Bizzobys eget gottfinnande. Bizzoby uppmuntrar besökare att ofta kontrollera den här sidan för eventuella ändringar i dess integritetspolicy. Om du har ett https://www.bizzoby.com/ -konto kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter ändringar i denna integritetspolicy kommer att utgöra ditt godkännande av sådan ändring.