• Användarvillkor:

  Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen https://www.bizzoby.com/ och allt innehåll, tjänster och produkter som är tillgängliga på eller via webbplatsen (sammantaget webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av Bizzoby ("Bizzoby"). Webbplatsen erbjuds med förbehåll för ditt godkännande utan ändring av alla villkor som finns häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, Bizzobys integritetspolicy) och förfaranden som kan publiceras då och då på denna webbplats av Bizzoby (tillsammans "avtalet").

  Läs detta avtal noga innan du går in på eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande av Bizzoby är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

  1. Ditt https://www.bizzoby.com/ konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som är avsett att handla på andras namn eller anseende, och Bizzoby kan ändra eller ta bort alla beskrivningar eller nyckelord som de anser vara olämpliga eller olagliga, eller annars kan det orsaka Bizzobys ansvar. Du måste omedelbart meddela Bizzoby om obehörig användning av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Bizzoby ansvarar inte för några handlingar eller utelämnanden från dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller utelämnanden.
  2. Ansvar för bidragsgivare. Om du driver en blogg, kommenterar på en blogg, lägger upp material till webbplatsen, lägger upp länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt med hjälp av webbplatsen (sådant material, "innehåll" ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som uppstår till följd av det Innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara. Genom att göra innehåll tillgängligt godkänner du och garanterar att:
   • nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemliga rättigheter, för någon tredje part;
   • om din arbetsgivare har rättigheter till immateriell egendom som du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att publicera eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkra från din arbetsgivare ett avstående om alla rättigheter i eller till innehållet;
   • du har fullgjort alla tredjepartslicenser som har samband med innehållet och har gjort allt som behövs för att framgångsrikt vidarebefordra villkoren till slutanvändarna;
   • Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll;
   • Innehållet är inte skräppost, är inte maskingenererat eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredjepartssajter eller öka sökmotorrankingen på tredjepartssajter eller för att ytterligare olagliga handlingar (t.ex. som nätfiske) eller vilseleda mottagare angående källan till materialet (såsom spoofing);
   • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inte hot eller uppmuntrar till våld mot individer eller enheter och bryter inte mot någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter;
   • din blogg annonseras inte via oönskade elektroniska meddelanden som skräppostlänkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder;
   • din blogg är inte namngiven på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Till exempel är din bloggs URL eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller ett annat företag än din egen; och
   • du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserat och / eller beskrivit materialets typ, natur, användning och effekter, oavsett om Bizzoby begär det.

   Genom att skicka innehåll till Bizzoby för inkludering på din webbplats, ger du Bizzoby en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll kommer Bizzoby att göra rimliga ansträngningar för att ta bort det från webbplatsen, men du bekräftar att cachning eller referenser till innehållet kanske inte görs omedelbart otillgängligt.

   Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har Bizzoby rätten (men inte skyldigheten) att, enligt Bizzobys eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som enligt Bizzobys rimliga åsikt bryter mot någon Bizzobys policy eller på något sätt är skadligt eller invändningsfullt, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av webbplatsen till någon individ eller enhet av någon anledning, enligt Bizzobys eget gottfinnande. Bizzoby har ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats.

  3. Betalning och förnyelse.
   • Allmänna villkor.
    Genom att välja en produkt eller tjänst samtycker du till att betala Bizzoby de angivna engångs- och / eller månads- eller årliga abonnemangsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar debiteras på förskottsbasis den dag du registrerar dig för en uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten under en månads- eller årlig prenumerationsperiod som anges. Betalningar återbetalas inte.
   • Automatisk förnyelse.
    Om du inte meddelar Bizzoby innan utgången av tillämplig prenumerationsperiod att du vill säga upp en prenumeration förnyas din prenumeration automatiskt och du bemyndigar oss att samla in den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för en sådan prenumeration (samt eventuella skatter) med vilket kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har registrerat för dig. Uppgraderingar kan när som helst avbrytas genom att skicka din begäran till Bizzoby skriftligen.
  4. Tjänster.
   • avgifter; Betalning. Genom att registrera dig för ett servicekonto godkänner du att betala Bizzoby tillämpliga installationsavgifter och återkommande avgifter. Tillämpliga avgifter faktureras från och med den dag då dina tjänster upprättas och före användning av sådana tjänster. Bizzoby förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter med trettio (30) dagars skriftligt meddelande till dig. Tjänster kan avbrytas av dig när som helst med trettio (30) dagars skriftligt meddelande till Bizzoby.
   • Stöd. Om din tjänst inkluderar tillgång till prioriterad e-poststöd. "E-postsupport" avser möjligheten att när som helst begära teknisk support via e-post (med rimliga ansträngningar från Bizzoby för att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. "Prioritet" betyder att support prioriteras framför support för användare av standard eller gratis https://www.bizzoby.com/ tjänster. All support kommer att tillhandahållas i enlighet med Bizzobys standardtjänstpraxis, rutiner och policyer.
  5. Ansvar för webbplatsbesökare. Bizzoby har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogramvara, som publiceras på webbplatsen och kan därför inte vara ansvarigt för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att driva webbplatsen representerar eller antyder Bizzoby inte att den stöder materialet som publiceras där, eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt. Du är ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, anständigt eller på annat sätt anstötligt, liksom innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller publicitetsrättigheter, eller kränker tredje parts immateriella rättigheter och andra äganderättigheter, eller nedladdning, kopiering eller användning av dessa är föremål för ytterligare villkor, angivna eller icke angivna. Bizzoby frångår sig allt ansvar för skada som uppstår till följd av användningen av besökare på webbplatsen, eller från nedladdning av de besökare av innehåll som publicerats där.
  6. Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, som görs tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som https://www.bizzoby.com/ länkar till, och den länken till https: //www.bizzoby .com /. Bizzoby har ingen kontroll över dessa webbplatser och webbsidor som inte är Bizzoby och ansvarar inte för deras innehåll eller användning. Genom att länka till en webbplats eller webbsida som inte är Bizzoby representerar eller antyder Bizzoby inte att den stöder sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Bizzoby frångår sig allt ansvar för all skada som uppstår till följd av din användning av webbplatser och webbsidor som inte är Bizzoby.
  7. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Eftersom Bizzoby ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar de andras immateriella rättigheter. Om du tror att material som finns på eller länkat till av https://www.bizzoby.com/ bryter mot din upphovsrätt, uppmanas du att meddela Bizzoby i enlighet med Bizzobys policy för Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Bizzoby kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive efter behov eller lämpligt genom att ta bort det intrångande materialet eller inaktivera alla länkar till det intrångande materialet. Bizzoby kommer att avsluta en besökares tillgång till och användning av webbplatsen om, under lämpliga omständigheter, besökaren är fast besluten att vara en upprepad intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för Bizzoby eller andra. I händelse av sådan uppsägning har Bizzoby ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till Bizzoby.
  8. Immateriell äganderätt. Detta avtal överför inte någon Bizzoby eller tredje parts immateriella rättigheter från Bizzoby till dig, och all rätt, äganderätt och intresse för och till sådan egendom förblir (som mellan parterna) enbart hos Bizzoby. Bizzoby, https://www.bizzoby.com/, https://www.bizzoby.com/ logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med https://www.bizzoby.com /, eller webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Bizzoby eller Bizzobys licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens att reproducera eller på annat sätt använda några Bizzoby- eller tredjepartsvarumärken.
  9. Reklam. Bizzoby förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.
  10. Erkännande. Bizzoby förbehåller sig rätten att visa tillskrivningslänkar som 'Blogg på https://www.bizzoby.com/', temaförfattare och teckensnittsattribution i din bloggfot eller verktygsfält.
  11. Partner Products. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du partnerns användarvillkor. Du kan när som helst välja bort deras användarvillkor genom att avaktivera partnerprodukten.
  12. Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användning av domännamnet också är föremål för policyerna för Internet Corporation för tilldelade namn och nummer ("ICANN"), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.
  13. Förändringar. Bizzoby förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att kontrollera detta avtal regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar i detta avtal utgör godkännande av dessa ändringar. Bizzoby kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.
  14. Uppsägning. Bizzoby kan avsluta din åtkomst till hela eller delar av webbplatsen när som helst, med eller utan anledning, med eller utan föregående meddelande, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt https://www.bizzoby.com/ -konto (om du har ett) kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det ovanstående, om du har ett betaltjänstkonto, kan sådant konto endast avslutas av Bizzoby om du väsentligt bryter mot detta avtal och inte botar ett sådant överträdelse inom trettio (30) dagar från Bizzobys meddelande till dig om detta; förutsatt att Bizzoby kan avsluta webbplatsen omedelbart som en del av en allmän avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.
  15. Garantifriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls "som den är". Bizzoby och dess leverantörer och licensgivare avstår härmed alla garantier av något slag, uttryckt eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Varken Bizzoby eller dess leverantörer och licensgivare ger någon garanti för att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomst till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från eller på annat sätt skaffar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.
  16. Ansvarsbegränsning. Under inga omständigheter kommer Bizzoby, eller dess leverantörer eller licensgivare, att hållas ansvariga för något föremål för detta avtal enligt något avtal, oaktsamhet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: (i) några speciella, tillfälliga eller följdskador; (ii) kostnaden för upphandling av ersättningsprodukter eller tjänster; (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data; eller (iv) för belopp som överstiger de avgifter som du betalar till Bizzoby enligt detta avtal under den tolv (12) månadersperioden före talan. Bizzoby ansvarar inte för fel eller förseningar på grund av saker som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den utsträckning som förbjuds enligt tillämplig lag.
  17. Allmän representation och garanti. Du intygar och garanterar att (i) din användning av webbplatsen sker i strikt överensstämmelse med Bizzobys integritetspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning lokala lagar eller förordningar i ditt land, delstat, stad , eller annat statligt område, beträffande onlineuppförande och godtagbart innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen bryter inte mot eller felaktigt tillämpa immateriella rättigheter för någon tredje part.
  18. Skadeersättning. Du samtycker till att hålla Bizzoby, dess entreprenörer och dess licensgivare och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter skadelös från och mot alla fordringar och utgifter, inklusive advokatarvoden, som härrör från din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.
  19. Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan Bizzoby och dig angående ämnet för detta, och de kan endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en auktoriserad verkställande direktör för Bizzoby, eller genom att Bizzoby publicerar en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, om någon, föreskriver något annat, kommer detta avtal, all tillgång till eller användning av webbplatsen att regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, med undantag för dess lagkonflikter och rätt plats för eventuella tvister som uppstår på grund av eller relaterar till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i San Francisco County, Kalifornien. Med undantag för anspråk på föreläggande eller rättvis befrielse eller anspråk angående immateriella rättigheter (som kan väckas vid vilken behörig domstol som helst utan att en obligation läggs upp), ska varje tvist som uppstår enligt detta avtal slutgiltigt avgöras i enlighet med de omfattande skiljedomsreglerna Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") av tre skiljemän som utsetts i enlighet med sådana regler. Skiljedomen ska äga rum i San Francisco County, Kalifornien, på engelska och skiljedomsbeslutet kan verkställas i vilken domstol som helst. Den rådande parten i varje åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal har rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltigt eller inte kan verkställas, kommer den delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft. Ett avstående från endera parten om något villkor eller villkor i detta avtal eller överträdelse därav, i något fall, kommer inte att avstå från ett sådant villkor eller villkor eller någon efterföljande överträdelse av detta. Du kan överlåta dina rättigheter enligt detta avtal till alla parter som samtycker till och samtycker till att vara bundna av dess villkor; Bizzoby kan överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal är bindande och kommer att gynna parterna, deras efterträdare och tillåtna uppdrag.